ADDRESS

110 Parkgate Place
Parkgate Street, Dublin 8

PHONE

087-626-9822

A Pránanadi Reinkarnációról

“Az elme mindennek a lényege,
Az elme, ha tiszta, minden tiszta.
Az elme, ha világos, minden világos.
Az elme, ha jól van, minden jól van.
Az elmém mindennek a lényege.”

Hogyan kapcsolódik a Pránanadi® Reinkarnációs technika (elterjedtebb nevén: utazás, vagy utaztatás) a Pránanadi® gyógyító technikához?

Amikor Nadival kezelünk egy pácienst, akkor a betegségét okozó blokkokat oldjuk fel a rajtunk keresztül áramló, vagy távban küldéssel célba juttatott energia segítségével. A blokkok tartalmazzák a betegség, vagy lelki probléma kiváltó okainak történetét (az események képeit). Ezek a blokkok többnyire a kezelés során feloldódnak. A súlyosabb betegségeknél, lelki problémáknál azonban előfordul, hogy a Nadis kezelés során a páciens állapota először szépen javul, de aztán a javulás megáll és stagnál a beteg állapota. Ilyenkor a páciens tudatosságát emelni kell, rá kell néznie a betegség okára, azért, hogy tudatával tovább tudja segíteni az öngyógyulás folyamatát. Ilyenkor mondják a Mesterek, hogy “Ezt meg kellene utaznod”.

Az utazás vagy utaztatás két főszereplője az utazó, aki meg akarja találni problémáinak okait, és az utaztató, aki a módszert alkalmazva segíti az utazót visszatérni az okokhoz. A betegségek, lelki gyötrelmek okai jelen életünk korábbi szakaszaiban egészen a születés és a fogantatás pillanatáig vezethetők vissza, illetve előző életeinkben találhatók.
Az utazás során a páciens egy energetikailag támogatott, megváltozott tudatállapotban van. Mindenre képes emlékezni, amit az utazás során átélt. Csak olyan életet, eseményt tud megutazni, amit lelkileg fel is tud dolgozni.

Az utaztató feladata, hogy vezesse és segítse az utazót az utazás közben és elérje, hogy az utazó belemenjen jelen életének, vagy előző életeinek feldolgozatlan, fájdalmas eseményeibe is, ezzel feloldva a fájdalmakat és szenvedéseket. Ugyanis, ha egy fájdalmas eseményre pont úgy nézünk rá, ahogyan történt, akkor az többé nem lesz hatással felettünk, hiszen mindent tudunk már róla. A blokkok oldódását utazás közben sírás, vagy nevetés is kísérheti.

Az utazó megtapasztalja a születés és halál körforgását, azt, hogy halála után teljes tudatossággal tovább él és a tudatához tartozik egy finom energiatest, melyben megtalálható minden korábbi élet emléke, így a lelki traumák is. Az utazó ránézhet azokra a döntéseire is, amiket több száz, vagy ezer éve hozott és mivel nem vizsgálta felül, illetve nem vonta vissza őket befolyásolják jelenlegi életét is.
Az utazás során az utazó be tudja azonosítani az előző életek és a jelenlegi élete azonos szereplőit, így megértheti kivel milyen karmikus feladat köti össze.
Nagyon fontos a megbocsátás gyakorlása is az utazás végén, akár másokról, akár magunkról van szó, ugyanis a bosszúvágy és a bűntudat is a karmikus láncolatban tart bennünket.

Az utazás lényege tehát nem a múltba révedés, hanem az, hogy a fent lévő előző életeinket feldolgozva minél inkább a jelenbe jöjjünk.

A nyugati kultúra halálról alkotott elképzelésével szemben a tibeti kultúrában megértették, hogy a tudatosan megélt (illetve az utazás során újból átélt) halál a lélek gyógyulását és további útját is jelentősen segíti. Lásd Szögjal rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról című könyvét.

A tibeti buddhista kolostorokban látható festményeken illetve thangkákon (selyemkeretbe illesztett buddhista tekercskép) a halál és az újjászületés körforgását a Lét Kerekével ábrázolják.
A Lét Kereke (Szamszára)

A Lét Kerekét a Halál ura tartja kezében, illetve a fogai között.

Belül a kerékagyban az újjászületés okainak három jelképe:
madár (vágy, ragaszkodás)
disznó (butaság, ostobaság)
kígyó (gyűlölet).

A következő kör a negatív és a pozitív cselekedetek köre:
A jobb oldali fekete mezőben egy sötét alak kötélen rángatja lefelé az embereket.
A bal oldali fehér mezőben az emberek először civil ruhában, majd szerzetesi ruhában tartanak felfelé, majd találkoznak a buddhával, vagyis képesek megvilágosodni.

A következő kör az újjászületés hat birodalmát ábrázolja a szamszárában:
A három szerencsés birodalom: emberek
félistenek (aszurák)
istenek (dévák)

A három szerencsétlen birodalom:
állatok
pokollények
éhes szellemek (préták)

 

Azonban minden létforma felett található egy buddha megtestesülés, aki arra tanítja az ott élőket, hogy hogyan jutnak közelebb a megvilágosodáshoz.

A kerék peremén az összefüggő oksági láncolat 12 kapcsa látható:
1. kapocs a nem-tudás. Egy vak emberrel ábrázolják.
2. kapocs a késztetés arra, hogy valamit tegyünk. Egy fazekas jelképezi.
3. kapocs a tudatosság. Egy majom jelképezi.
4. kapocs a tudat és a forma. Két ember egy csónakban jelképezi.
5. kapocs a hat érzék (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, szellemi tudatosság). Egy ház jelképezi.
6. kapocs a kontaktus. Egy szeretkező párral ábrázolják.
7. kapocs az érzékelés (örömé, bánaté). Egy embert látunk a képen, akit a szeméből kiálló nyílvesszők tesznek elvakulttá.
8. kapocs a ragaszkodás és a vágy. Alkoholért nyúló emberrel ábrázolják.
9. kapocs a megragadás. Fáról gyümölcsöt szedő ember jelképezi.
10. kapocs a létesülés. Várandós asszony jelképezi.
11. kapocs a születés. Vajúdó asszony jelképezi.
12. kapocs öregség és halál. Holttestet cipelő ember jelképezi.

A reinkarnációs utazáson és a tanfolyamon való részvétel feltételei:
Utazni Pránanadis fokozat elvégzése nélkül is lehet.
A Reinkarnációs 1-es tanfolyamhoz Pránanadi® 3-as fokozat elvégzése szükséges
A többi Reinkarnációs fokozat elvégzéséhez a lentebb felsorolt Pránanadis fokozatok csak ajánlások, nem feltételek.
A fokozatok közti gyakorlási idő eltelte.